چادر دوخته

چادر سنتی، چادر دانشجویی، چادر عربی لبنانی، چادر عربی اصیل، چادر قجری و چادر شالدار شش نوع محبوب چادر های دوخته بین خانم های محجبه می باشد. ویژگی هریک از انواع چادر دوخته به شرح زیر می باشد.


1- چادر سنتی(رسمی) : چادر سنتی یا رسمی از قدیمی ترین و محبوب ترین چادر دوخته می باشد. این نوع چادر برای رو گرفتن بسیار مناسب می باشد. این چادر برای تمامی محیط ها از جمله ادارات، دانشگاه ها و... مناسب می باشد. هم چنین در مجالس می توان از این چادر استفاده نمود. از پارچه های ساده و طرح دار معمولا برای دوخت چادر سنتی استفاده می شود.


2-چادر دانشجویی (سنتی با جای دست): چادر دانشجویی در اصل همان چادر سنتی می باشد که مکان خاصی در آن برای جای دست درنظر گرفته شده است. خانم های محجبه می توانند با این چادر رو بگیرند. چادر دانشجویی مناسب محیط های مختلف از جمله دانشگاه و محیط کار می باشد. چادر های دانشجویی در دو نوع جلو باز و جلو بسته دوخته می شوند. بیشتر از پارچه های ساده از جمله حریر اسود، کریستال و کن کن برای دوخت چادر دانشجویی استفاده می شود.


3-چادر عربی لبنانی: چادر عربی لبنانی همانند چادر عربی می باشد با این تفاوت که دارای سه جاف (نقاب) باریک و آستین از مچ می باشد. از این چادر برای محیط کار، دانشگاه و اماکن زیارتی معمولا استفاده می شود. چادر عربی لبنانی در دو نوع جلو باز و جلو بسته دوخته می شود. چادر عربی لبنانی را می توان با پوشیه استفاده کرد. بیشتر از پارچه های ساده از جمله حریر اسود، کریستال و کن کن برای دوخت چادر عربی لبنانی استفاده می شود.


4-چادر عربی اصیل: چادر عربی اصیل دارای سه جاف (نقاب) پهن و بدون آستین می باشد. این چادر مناسب خانم های درشت اندام برای پوشش کامل می باشد. چادر عربی اصیل بسیار مناسب سفرهای زیارتی و سیاحتی به کشورهای عربی می باشد. این چادر معمولا جلو باز دوخته می شود. بیشتر از پارچه های ساده از جمله حریر اسود و کن کن برای دوخت این چادر استفاده می شود.


5-چادر قجری (کمری): چادر قجری از پشت شبیه چادر سنتی می باشد و از جلو با بند به کمر بسته می شود. وزن چادر قجری بیشتر بر روی کمر بوده و به سرشانه وزن کمتری منتقل می شود. دستک چادر قجری می تواند تا کمر یا زانو باشد. خانم های محجبه می توانند با این چادر رو بگیرند. این نوع چادر برای محیط کار و سفر بسیار مناسب می باشد. بیشتر از پارچه های ساده از جمله کریستال برای دوخت این چادر استفاده می شود.


6-چادر شالدار: چادر شالدار شبیه یک مانتوی بسیار گشاد با شال می باشد. شال این نوع چادر می تواند کوتاه یا بلند باشد. وزن چادر شالدار بر روی شانه ها است و هیچ وزنی بر روی سر نیست. از مزایای چادر شالدار قابلیت استفاده این چادر بدون کش است. چالدار شالدار به دلیل استفاده آسان مناسب محیط های کار و مسافرت می باشد. بیشتر از پارچه های ساده از جمله حریر اسود، کریستال و کن کن برای دوخت چادر شالدار استفاده می شود.

دیگر محصولات